O Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej z siedzibą w Łasku, zarejestrowane jest w

Cele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej kontynuuje działalność powstałego w maju

Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Tekst jednolity

 

Poznaj członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Aktualności

opublikowano 28/12/2017 - 15:52
Wyniki wpływu na rzecz organizacji pożytku publicznego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej środków z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2016 r.3107,00 zł – kwota ogólna (2367,20 zł działalność TPZŁ)739,80 zł na cel wskazany przez...
opublikowano 09/11/2017 - 20:43
 Trzecia kwesta na odnowę i renowację grobów łaskiej nekropolii w 2017 r. Termin: 1 listopada 2017 r. – od godz. 9,00 do godz.16,30 Miejsce: sześć oznakowanych punktów na cmentarzu parafialnym w Łasku Kwestę przeprowadzili: członkowie TPZŁ: 12 osób...
opublikowano 07/11/2017 - 21:54
Zapraszamy na koncert NIEPODLEGŁA NUTA. Wystąpią: Magdalena Hudzieczek-Cieślar | sopran; Anastazja Wilczkowska | fortepian; Kameralny chór INCANTO; p/d Magdaleny Hudzieczek-Cieślar. W programie: pieśni i arie sakralne, pieśni patriotyczne,...
opublikowano 20/10/2017 - 09:08
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, podobnie jak w latach ubiegłych, zamierza przeprowadzić kwestę na odnowę i restauracje grobów łaskiej nekropolii. W dniu Wszystkich Świętych, od godz. 9,00 do godziny 16,30, w pięciu oznakowanych punktach na...
opublikowano 13/06/2017 - 16:22
Poznaj nowe wydawnictwa! Kalendarz: zawiera fotografie Łasku z okresu międzywojennego, nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fotografie pochodzą z archiwum Muzeum Historii Łasku. Zarówno kalendarz, jak i broszura...
opublikowano 03/05/2017 - 13:30
Wyniki wpływu na konto TPZŁ środków z 1% podatku dochodowego w 2016 r. Ogółem: 3774,10 zł w tym środki celowe: 1815,50 zł - na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, 179,90 zł – na działalność Muzeum...
opublikowano 30/03/2017 - 21:40
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17,30, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7. W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków,...
opublikowano 24/11/2016 - 23:00
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje  Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17,30, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7 W przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się  ...
opublikowano 04/11/2016 - 14:39
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali datki podczas drugiej kwesty na cmentarzu parafialnym w dniu 1 listopada br. W tym roku udało się zebrać 6 515 zł, czyli o ponad 1 500 zł więcej niż w ubiegłym roku! Odnawianie nagrobków to...

Działalność Towarzystwa

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej w lat