Wieczór poezji oraz promocja książki

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego oraz Łaski Dom Kultury zapraszają na wieczór poezji Światopełka Karpińskiego i promocję książki Andrzeja Sznajdra
„Potargane życie Światka”

23 października 2019 r. (środa) godz. 18.00
Łaski Dom Kultury - Galeria z Fortepianem, ul. Narutowicza 11

Wydarzenie towarzyszące - wystawa w Bibliotece Publicznej
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6 (23.10 - 30.11.2019 r.)
Współfinansowano ze środków Gminy Łask

Załączone pliki: