Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej w latach 2008 – 2012.

Towarzystwo rozpoczęło kolejny okres swej działalności od 29 kwietnia 2008 roku – dnia wyboru Zarządu na okres kadencji w latach 2008 – 2012.

 

 1. Działalność merytoryczna Towarzystwa.

2008 r. – od maja

We współpracy z Biblioteką Publiczną w Łasku zrealizowano:

 1. Spotkanie z Anną Sztaudynger – Kalisiewicz, córką Jana, oraz z dr Andrzejem Roztockim – poświęcone twórczości Jana Sztaudyngera.

 2. Wystawę koronek i biżuterii łaskowianki Jadwigi Pokory.

 3. Wystawę malarstwa Agaty Sukiennik.

Na realizację ww. działań przeznaczono ze środków własnych 357,21 zł.

 

2009 r.

Towarzystwo zainicjowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta i gminy Łask, a środki pochodzące ze zbiórki zostały w całości przeznaczone na budowę „Pomnika Niepodległości” w Łasku na placu 11 Listopada i zagospodarowanie terenu przyległego. Sprzedano cegiełki na kwotę 14 435 zł. Z uzyskanych środków zakupiono kostkę granitową do wyłożenia przy pomniku za 7 612, 80 zł, zapłacono za jej transport 320 zł, dokonano przelewu bankowego na konto Gminy Łask 6 482 zł – zalecając wydanie tych środków na zakup oświetlenia pomnika, trwałych i estetycznych ławek, a pozostałe środki przeznaczono na obsługę rachunku.

Towarzystwo włączyło się w akcję promocyjną dukat lokalny – żeton „4 Jastrzębie”, których sprzedano 463 szt. na kwotę 1852 zł.

Za pośrednictwem Towarzystwa, grupa Łaskie Forum Młodzieżowe Aktywni otrzymała na realizację programu „Aktywni – razem lepiej” dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie w wysokości 4 500 zł – do wykorzystania w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2009 r. – na określone w umowie zadania.

TPZŁ wspólnie z Łaskim Domem Kultury i Biblioteką Publiczną, zorganizowało w ramach umowy z Gminą Łask na realizację zadań programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Wielozadaniowy jubileusz 50 – lecia grupy literackiej „Grabia 59”,

 2. Wystawę „Grzegorz Jan Zdziewojski”,

 3. Wystawę „Światopełk Karpiński”,

 4. Wystawę „70. rocznica wybuchu II wojny światowej”.

Na realizację tych zadań Towarzystwo przyznało 12 800 zł, wydatkowano 12 592, 55 zł, środki niewykorzystane zwrócono.

 

2010 r.

Towarzystwo, wspólnie z Łaskim Domem Kultury i Biblioteką Publiczną w Łasku w ramach realizacji programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi zorganizowało:

 1. Wystawę „Moje anioły” Danuty Otomańskiej,

 2. Wystawę prac grupy plastycznej Uniwersytetu III Wieku inspirowanych muzyką Chopina ( Rok Chopinowski),

 3. Wystawę „Chopin w literaturze i sztuce”,

 4. Wystawę grafiki Urszuli Pankowskiej, łaskowianki,

 5. Wystawę grafiki komputerowej Ewy i Eweliny Kantorczyk,

 6. Wystawę malarstwa Katarzyny Omiecińskiej z Teodorów,

 7. Wystawę fotografii „Nasze dzieci” – wielu autorów – w szczególności mieszkańców gminy Łask,

 8. Wydanie książki „Okupacja niemiecka 1939 – 1945 we wspomnieniach łaskowian”,

 9. Wystawę Anny Nowickiej „Bajkowe tematy”,

 10. Wystawę etnograficzną z zasobów Muzeum przy Bibliotece Publicznej w Łasku,

 11. Wystawę twórczości niepełnosprawnych,

 12. Wydanie tomiku poezji Krystyny Szmigiel, łaskowianki.

Na realizację tych zadań Towarzystwo otrzymało z budżetu Gminy Łask 10 000 zł. Wydatkowano 10 068,38 zł, a więc ze środków własnych (składki członkowskie i saldo końcowe za 2009 r.) pokryto kwotę 68,38 zł.

 

2011 r.

Towarzystwo realizowało zadania ujęte w ofercie programowej złożonej do Urzędu Miejskiego w Łasku, na które otrzymało dotację z budżetu Gminy Łask. Wspólnie z Łaskim Domem Kultury (głównie) i Biblioteką Publiczną w Łasku zrealizowało działania:

1. Spotkanie z Jerzym Witaszczykiem - autorem książki „Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej”,

2. Ogólnopolski plener ceramiki – wystawa

3. Wystawę prac uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli,

4. Wystawę fotografii grupy fotograficznej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku pt. „Foto - ona”,

 1. Wydanie tomiku wierszy Katarzyny Muszyńskiej (300 szt.) wraz z wieczorem poetyckim,

 2. Wydanie pocztówek z widokami Łasku,

 3. Wystawę fotografii Eweliny Pniewskiej pt. „Pozowane, podejrzane”,

 4. Wystawę pracowni plastycznej Kolec pt. „My w drodze”,

 5. Wystawę prac sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 6. Wystawę związaną z obchodami 55 0 - lecia ŁDK,

 7. Wystawę prac ceramicznych Donaty Lesińskiej.

Na realizację tych zadań Towarzystwo otrzymało z budżetu Gminy Łask dotację w wysokości 6 000 zł. Na ww. zadania wydatkowano 6 835,05 zł, w tym 835,05 ze środków własnych (od sponsorów).

 

2012 r.

Towarzystwo, wspólnie z Łaskim Domem Kultury i Biblioteką Publiczną w Łasku było organizatorem zadań objętych dotacją Gminy Łask na realizację „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”, który dotyczył:

 1. Wystawy malarstwa i rysunku Aleksego Nowaka,

 2. Konkursu poetyckiego „O laur Grzegorza Jana Zdziewojskiego”,

 3. Wystawy malarstwa i tarcz strzeleckich – autorzy: Ewelina Pawlak i Edward Józefiak,

 4. Wystawy z okazji jubileuszu 15 – lecia Muzeum Historii Łasku.

Na realizację tych zadań Towarzystwo otrzymało z budżetu Gminy Łask dotację w wysokości 3 000 zł, w I półroczu wydatkowano 999,17 zł. Na ww. działania na dzień dzisiejszy wydatkowano 3020 zł, w tym 20 zł ze środków własnych.

 

B. Działalność organizacyjna Towarzystwa.

W okresie kadencji Zarząd odbył 17 posiedzeń protokołowanych. Trzykrotnie spotykał się w 2008 r., 2010 r., 2011 r., a czterokrotnie w 2009 r. i w 2012 r.

Przeważała tematyka związana z przygotowaniem ofert ze strony Towarzystwa do programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury na poszczególne lata oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań, obejmujących wykonanie merytoryczne i finansowe. Wiele uwagi poświęcono sprawom organizacyjnym, w tym zmianom w składzie Zarządu oraz opłacaniu składek członkowskich, których ściągalność pozostawia wiele do życzenia.