Historia Towarzystwa

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej kontynuuje działalność powstałego w maju 1978 roku Towarzystwa Przyjaciół Łasku, którego celem podstawowym była poprawa estetyki miasta i włączenie mieszkańców do działań porządkujących i upiększających miasto, a także pokazywanie dorobku Łasku i jego mieszkańców w różnych dziedzinach życia – w szczególności w zakresie szeroko rozumianej kultury. Towarzystwem do 1980 roku kierował zarząd pod przewodnictwem Mirosława Kopińskiego, a później – do zawieszenia działalności w dniu 13 grudnia 1981 roku, tj. do dnia wprowadzenia stanu wojennego – Henryk Hajdukiewicz.

Odrodzenie Towarzystwa nastąpiło dopiero 19 lutego 1998 roku, kiedy grupa inicjatywna w składzie: Andrzej Sroczyński, Henryk Hajdukiewicz, Krystyna Kosierb, Zygmunt Frydrychowski i Zbigniew Rybiński, doprowadziła do walnego zgromadzenia członków. Zgromadzanie przyjęło cele Towarzystwa Przyjaciół Łasku i dodało inne, zmieniło też nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. W skład zarządu weszli: Grzegorz Trybuchowski (prezes), Jan Fabisiak, Krystyna Kosierb, Ryszard Wróbel, Zygmunt Frydrychowski, Wojciech Kulesza i Jacek Pałuszyński. Towarzystwo zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w Sieradzu w dniu 31 sierpnia 1998 roku. Siedzibą Towarzystwa została Biblioteka Publiczna w Łasku i tak jest do dziś.

Do 2008 roku Towarzystwo otrzymało wsparcie organizacyjne i merytoryczne głównie ze strony Biblioteki Publicznej w Łasku, a od 2009 roku może także liczyć na ścisłą współpracę z Łaskim Domem Kultury.

Głównym celem Towarzystwa jest krzewienie umiłowania i przywiązanie do miasta i regionu, popularyzacja jego historii i sukcesów oraz ludzi mających wpływ na pozytywny odbiór współczesnej im rzeczywistości.

Właśnie tym celom służyły bardzo liczne wystawy fotograficzne, malarstwa, rzeźby, prac twórców ludowych. Organizowano spotkania z pisarzami, artystami scen polskich, znanymi dziennikarzami, naukowcami, ciekawymi osobowościami związanymi z Łaskiem. Prowadzona była działalność wydawnicza popularyzująca nasz region (foldery, katalogi, informatory, zeszyty łaskie, itp.). Wydano kilka tomików wierszy poetów łaskich i książki związane z Łaskiem i okolicznymi miejscowościami.

Towarzystwo włączyło się w organizację ważnych uroczystości jubileuszowych, np. obchody 500 – lecia urodzin Jana Łaskiego Młodszego, 60 – lecie Biblioteki Publicznej w Łasku, 40 i 50 – lecie grupy literackiej „Grabia 59”, 10 - lecie Muzeum Historii Łasku.

Ciekawą inicjatywą członków Towarzystwa było przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na zagospodarowanie otoczenia nowego pomnika Niepodległości na placu 11 Listopada w Łasku, w wyniku której zebrano prawie 14 500 zł.

We wszystkich ww. działaniach swój wkład mieli wolontariusze wywodzący się z pracowników obu wymienionych placówek kultury oraz spośród członków i sympatyków Towarzystwa.

Towarzystwo korzystało też ze środków budżetu gminy Łask przeznaczonych na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu kultury – w oparciu o coroczne umowy zawierane przez Towarzystwo z burmistrzem Łasku. W latach 2009 – 2015 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej otrzymało łącznie 41 300 zł ( najwięcej w 2009 r. – 12 600 zł, najmniej w 2014 r. – 2 200 zł).

 

Przewodniczący zarządu:  Towarzystwa Przyjaciół Łasku, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

 

                                    

   Mirosław Kopiński            Henryk Hajdukiewicz          Grzegorz Trybuchowski           Zbigniew Rybiński             Sławomir Tralewski

          1978-1980                               1980-1981                                   1998-2001                                  2001-2012                                   2012-

 

Członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej:

1998 -2001

Wiceprzewodniczący Sławomir Tralewski

Sekretarz Krystyna Kosierb

Skarbnik Włodzimierz Walczak

Członkowie: Marian Janas

Wojciech Kulesza

Zygmunt Zastróżny

 

2001 – 2003

Wiceprzewodniczący Sławomir Tralewski

Sekretarz Krystyna Kosierb

Skarbnik Włodzimierz Walczak

Członkowie: Zygmunt Zastróżny

Marian Janas

Wojciech Kulesza

 

2003 – 2008

Wiceprzewodniczący Krystyna Kosierb

Sekretarz Sławomir Tralewski

Skarbnik Jan Kowalczyk

Członkowie: Grażyna Śliwińska

Zygmunt Zastróżny

Marian Janas

Wojciech Kulesza

Zygmunt Frydrychowski

 

2008 – 2012

Wiceprzewodniczący Krystyna Kosierb

Sekretarz Sławomir Tralewski

Skarbnik Jan Kowalczyk (od 2010 r. Jan Książczyk)

Członkowie: Grażyna Śliwińska

Maria Witczak

Jan Książczyk,

Władysław Wajszczyk,

Zygmunt Zastróżny

Tomasz Szyszka od 2010 r.

 

2012 – 2016

Wiceprzewodniczący Ewa Buss

Sekretarz Lidia Olszewska

Skarbnik Jan Książczyk

Członkowie: Grażyna Śliwińska

Bożena Trocka – Dąbrowa

Bogdan Lisiecki