Członkowie

Poznaj członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

 

 

Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej (ustalona po 20.07.2021 r.)

 1. Magdalena Binkowska
 2. Jolanta Bednarek
 3. Ewa Buss
 4. Jarosław Buss
 5. Bożena Trocka – Dąbrowa
 6. Tomasz Hajdukiewicz
 7. Marian Janas
 8. Józef Karolczyk
 9. Iwona Kolanus
 10. Roman Kolanus
 11. Jan Książczyk
 12. Jacek Kuśmierek
 13. Wit Leśniewicz
 14. Bogdan Lisiecki
 15. Anna Malinowska
 16. Lidia Olszewska
 17. Kamila Olszewska
 18. Jacek Pałuszyński
 19. Krzysztof Pięta
 20. Maciej Podwysocki
 21. Ryszard Poradowski
 22. Leopold Rozwandowicz
 23. Urszula Ruszkowska
 24. Tomasz Szyszka
 25. Grażyna Śliwińska
 26.  Sławomir Tralewski
 27. Władysław Wajszczyk
 28. Włodzimierz Walczak
 29. Elżbieta Wieszczeczyńska
 30. Zdzisław Wieszczeczyński
 31. Piotr Wojtczyk
 32. Zbigniew Zimoch
 33. Waldemar Zioła
 34. Marian Drozdowski – cz. honorowy
 35. Marek Koter – cz. honorowy
 36. Zbigniew Rybiński – cz. honorowy