Członkowie

Poznaj członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

 

 

Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej (ustalona po 15.06.2014 r.)

 1. Buss Ewa
 2. Buss Jarosław
 3. Binkowska Magdalena
 4. Hajdukiewicz Tomasz
 5. Jadwicka Kamila
 6. Janas Marian
 7. Kolanus Iwona
 8. Kolanus Roman
 9. Kosman Janina
 10. Książczyk Jan
 11. Karolczyk Józef
 12. Kulesza Wojciech
 13. Lisiecki Bogdan
 14. Malinowski Krzysztof
 15. Mikła Łukasz
 16. Olszewska Lidia
 17. Olejniczak Urszula
 18. Pałuszyński Jacek
 19. Pięta Krzysztof
 20. Poradowski Ryszard
 21. Podwysocki Maciej
 22. Rozwandowicz Leopold
 23. Szyszka Tomasz
 24. Śliwińska Grażyna
 25. Tralewski Sławomir
 26. Wiktorowski Mieczysław
 27. Wajszczyk Władysław
 28. Wieszczeczyńska Elżbieta
 29. Wieszczeczyński Zdzisław
 30. Witczak Maria
 31. Walczak Włodzimierz
 32. Trocka- Dąbrowa Bożena
 33. Drozdowski Marian Marek – cz. honorowy
 34. Koter Marek - cz. honorowy
 35. Orlewski Rafał – cz. honorowy
 36. Rybiński Zbigniew – cz. honorowy
 37. Zimoch Zbigniew
 38. Bednarek Jolanta
 39. Ruszkowska Urszula
 40. Banaszczyk Andrzej
 41. Jurczyński Tomasz