Członkowie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

Sławomir Tralewski – przewodniczący

Ewa Buss  – wiceprzewodniczący

Lidia Olszewska  – sekretarz

Jan Książczyk – skarbnik

Bożena Trocka – Dąbrowa – członek

Grażyna Śliwińska –  członek

Bogdan Lisiecki – członek