Członkowie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

Sławomir Tralewski – przewodniczący

Magdalena Binkowska  – wiceprzewodnicząca

Lidia Olszewska  – sekretarz

Jan Książczyk – skarbnik

Ewa Buss - członek

Grażyna Śliwińska –  członek

Bogdan Lisiecki – członek