Kwesta w Dniu Wszystkich Świętch

 Trzecia kwesta na odnowę i renowację grobów łaskiej nekropolii w 2017 r.

Termin: 1 listopada 2017 r. – od godz. 9,00 do godz.16,30
Miejsce: sześć oznakowanych punktów na cmentarzu parafialnym w Łasku

Kwestę przeprowadzili:

  1. członkowie TPZŁ: 12 osób
    Ewa i Jarosław Buss, Jan Książczyk, Bogdan Lisiecki, Grażyna Śliwińska, Władysław Wajszczyk, Urszula Ruszkowska, Iwona i Roman Kolanus, Sławomir Tralewski, Piotr Wojtczyk, Krzysztof Pięta
  2. wolontariusze: 12 dorosłych osób
    Józef Bartos, Krzysztof Dąbrowa, Zdzisław Krakowski, Krzysztof Kubiak, Jolanta i Wojciech Madej, Anna Malinowska, Włodzimierz Nowicki, Robert Szczepaniak, Gabriel Szkudlarek, Teresa Wesołowska, Elżbieta Wojtacka -Ślęzak
  3. 13 harcerzy z łaskiego hufca ZHP:
    Ada Matusiak, Igor Matusiak, Amelia Różańska, Krystian Adamus, Zuzia Figura, Konrad Dębicki, Basia Różańska, Wiktoria Kulesza, Kuba Sobczak, Mateusz Tuszkiewicz, Olek Kolanus, Jakub Dębicki, Ola Bruch.

Łącznie kwestowało 37 osób, dzięki którym kwesta i jej promocja była w ogóle możliwa.
Wynik zbiórki publicznej: 8780,88 zł

oraz bez wymiany: 1 funt, 2 pensy, 4 centy (euro)