Dziękujemy za 1%

Wyniki wpływu na rzecz organizacji pożytku publicznego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej środków z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2016 r.
3107,00 zł – kwota ogólna (2367,20 zł działalność TPZŁ)
739,80 zł na cel wskazany przez podatnika w tym:

 • 557,60 zł – wspomaganie amatorskiej działalności plastycznej
 • 182,20 zł – działalność Muzeum Historii Łasku

Wpływy imienne udostępnione za zgodą  podatnika: 1407,90 zł

 1. Urszula i Mieczysław Wiktorowscy
 2. Barbara Skotnicka
 3. Aleksandra Tarnowska
 4. Barbara Stasiak
 5. Krzysztof Stasiak
 6. Justyna i Paweł Stasiak
 7. Piotr Kolman
 8. Krystyna Mianowska
 9. Anna Malinowska
 10. Stanisław Popławski
 11. Barbara Ciechańska
 12. Janina I Ryszard Kosmanowie
 13. Olga Smolarek
 14. Lidia I Wiesław Olszewscy
 15. Urszula Skrzypczyńska
 16. Mirosława i Jerzy Płoszajscy
 17. Anna i Sławomir Smolarek
 18. Grażyna I Janusz Śliwińscy 
 19. Michał Śliwiński
 20. Maria i Sławomir Tralewscy
 21. Kamila Jadwicka

1699,10 zł: wpłaty bezimienne

Serdecznie dziękujemy za przekazanie określonej kwoty 1%  należnego podatku na działalność pożytku publicznego.