Listopad 2019

V kwesta - zebraliśmy 13 206,52 zł

Kwesta na łaskim cmentarzu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej po raz piąty przeprowadziło kwestę na odnowę i restaurację grobów na łaskiej nekropolii.

1 i 2 listopada br. od godziny 9,00 do godziny 16,00 w sześciu  oznakowanych punktach na cmentarzu, 11. członków  Towarzystwa oraz 20. harcerek i harcerzy łaskich drużyn i 25. dorosłych wolontariuszy zbierało na ten szlachetny cel – niektórzy w oba dni.