Kwiecień 2018

Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17,00, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7.

W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków, odbędzie się w drugim terminie, w tym samym miejscu i tego samego dnia o godz. 17,30

Proponowany porządek Zebrania: