Grudzień 2017

Dziękujemy za 1%

Wyniki wpływu na rzecz organizacji pożytku publicznego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej środków z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2016 r.
3107,00 zł – kwota ogólna (2367,20 zł działalność TPZŁ)
739,80 zł na cel wskazany przez podatnika w tym:

  • 557,60 zł – wspomaganie amatorskiej działalności plastycznej
  • 182,20 zł – działalność Muzeum Historii Łasku

Wpływy imienne udostępnione za zgodą  podatnika: 1407,90 zł