Październik 2017

Kwesta na odnowę i restauracje grobów łaskiej nekropolii

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, podobnie jak w latach ubiegłych, zamierza przeprowadzić kwestę na odnowę i restauracje grobów łaskiej nekropolii.

W dniu Wszystkich Świętych, od godz. 9,00 do godziny 16,30, w pięciu oznakowanych punktach na cmentarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towarzystwa i wolontariusze zbierać będą do puszek na ten szlachetny cel, a zakres podjętych prac renowacyjnych wyznaczy wysokość pozyskanych środków.

            W najbliższych latach planujemy podjąć działania remontowe i konserwatorskie zmierzające do: