Kwesta na odnowę i restauracje grobów łaskiej nekropolii

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, podobnie jak w latach ubiegłych, zamierza przeprowadzić kwestę na odnowę i restauracje grobów łaskiej nekropolii.

W dniu Wszystkich Świętych, od godz. 9,00 do godziny 16,30, w pięciu oznakowanych punktach na cmentarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towarzystwa i wolontariusze zbierać będą do puszek na ten szlachetny cel, a zakres podjętych prac renowacyjnych wyznaczy wysokość pozyskanych środków.

            W najbliższych latach planujemy podjąć działania remontowe i konserwatorskie zmierzające do:

  1. zachowania 3 grobowców koło odnowionej kaplicy cmentarnej,
  2. uporządkowania terenu i odnowienia nagrobka z 1908 roku „Chrystus z krzyżem” oraz nagrobka z 1892 roku kniazia Sergija w dawnej części prawosławnej,
  3. odbudowy grobu Karola Grassa z 1848 roku, członka rodziny aptekarzy zasłużonych dla Łasku oraz odnowienia nagrobka Juljany Hardt z 1887 roku – w dawnej części ewangelickiej cmentarza,
  4. innych nagrobków mających wartość historyczną lub artystyczną.

Osoby, które nie dotrą na cmentarz, a chciałyby wesprzeć ten szlachetny cel, mogą dokonywać wpłat na konto TPZŁ z dopiskiem „na odnowę nagrobków”. Nr konta: 53 9263 0000 0503 9273 2005 0101

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.