Maj 2017

1% za 2015 rok

Wyniki wpływu na konto TPZŁ środków z 1% podatku dochodowego w 2016 r.

Ogółem: 3774,10 zł

w tym środki celowe:

1815,50 zł - na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,

179,90 zł – na działalność Muzeum Historii Łasku

Wpływy imienne udostępnione za zgodą podatnika na sumę 2947,00 zł

(w tym: 1815,50 obchody 100 lat Gimnazjum i LO  w Łasku; 179,90 na działalność MHŁ).