1% za 2015 rok

Wyniki wpływu na konto TPZŁ środków z 1% podatku dochodowego w 2016 r.

Ogółem: 3774,10 zł

w tym środki celowe:

1815,50 zł - na koszty organizacji obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku,

179,90 zł – na działalność Muzeum Historii Łasku

Wpływy imienne udostępnione za zgodą podatnika na sumę 2947,00 zł

(w tym: 1815,50 obchody 100 lat Gimnazjum i LO  w Łasku; 179,90 na działalność MHŁ).

 1. Michał Śliwiński
 2. Ewa Buss
 3. Urszula Skrzypczyńska
 4. Lidia i Wiesław Olszewscy
 5. Grażyna i Jan Śliwińscy
 6. Mirosława i Jerzy Płoszajscy
 7. Maria i Sławomir Tralewscy
 8. Ireneusz Nowakowski
 9. Jan Książczyk
 10. Janina i Ryszard Kosmanowie
 11. Leśkiewicz Dariusz
 12. Urszula i Mieczysław Wiktorowscy
 13. Zofia Chęcińska
 14. Krystyna i Ryszard Książczyk
 15. Kamila Jadwicka

Kwotę 827,10 zł przekazano bezimiennie.

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 273,04 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym  oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania:

1) renowacja szafy z końca XIX w. – eksponat Muzeum Historii Łasku………………………..  1 800,00 zł

2) jubileusz 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku:

a) antyramy 100x70 – 5 szt. ……………………………………………………………………..     217,95 zł

b) sztalugi trójnożne sosna nr 45 – 5 szt.……………………………………………………….   430,50 zł

c) potykacz dwustronny A1 aluminiowy OWZ ………………………………………………..….324,58 zł

d) tablica w oprawie aluminiowej 1 szt. rollup z obudową i grafiką 2 szt.………………........ 910,20 zł

e) długopis z laserowym napisem (znakowaniem) ………………………………………….…  258,30 zł

3) dopłata do faktury za roboty kamieniarskie przy odnowieniu mogiły byłych właścicieli Łasku

 i infułatów łaskich z XVIII i XIX w………………………………………………………………….319,51 zł

Serdecznie dziękujemy za przekazanie określonej kwoty  należnego podatku za 2015 rok na rzecz działań pożytku publicznego.