Listopad 2016

Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje  Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17,30, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7
W przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się  o godz. 18,00. 
Przed Walnym Zebraniem, od godz. 17,00 można będzie wpłacić składki członkowskie, zapoznać się z projektami uchwał oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w okresie kadencji.

Udało się zebrać 6 515 zł!

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali datki podczas drugiej kwesty na cmentarzu parafialnym w dniu 1 listopada br. W tym roku udało się zebrać 6 515 zł, czyli o ponad 1 500 zł więcej niż w ubiegłym roku!
Odnawianie nagrobków to kosztowne przedsięwzięcie, dzięki Państwa datkom uda się zrealizować dalsze cele związane z renowacją łaskiej nekropolii.

Przypominamy, że w zeszłym roku dzięki zebranej kwocie 4944,83 zł, odnowiono wspólną mogiłę właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku.

Zapraszamy na koncert

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej i Centrum Idei Ku Humanizmowi zapraszają do kolegiaty łaskiej w dniu 6 listopada o godz. 19.00 br. na koncert "Chóru Incanta". Występ z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano z myślą o tych, którzy  wsparli działania Towarzystwa: odpisali 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz TPZŁ oraz aktywnie i hojnie zaznaczyli się w ubiegłorocznej kweście.