Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje  Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17,30, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7
W przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się  o godz. 18,00. 
Przed Walnym Zebraniem, od godz. 17,00 można będzie wpłacić składki członkowskie, zapoznać się z projektami uchwał oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w okresie kadencji.