Październik 2016

Kwesta na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii

Po raz drugi na cmentarzu parafialnym w dniu 1 listopada br. w godz. od 9,00 do 17,00 odbędzie się kwesta, z której dochód zostanie przeznaczony na ratowanie zabytkowych nagrobków. 
W zbiórce publicznej weźmie udział ok. 30 osób, w tym członkowie TPZŁ oraz wolontariusze (mieszkańcy Łasku – społecznicy, harcerze).
Liczymy na hojność odwiedzających tego dnia groby swoich bliskich. Osoby, które nie dotrą na cmentarz, a chciałyby wesprzeć ideę renowacji nagrobków, mogą wpłacać datki na konto TPZŁ z dopiskiem „na ratowanie nagrobków”.

Tajemnice łaskich dworów

Broszura została wydana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łaskiej przez Gminę Łask pn. Organizacja imprez kulturalnych, w szczególności w formie wystaw, konkursów oraz działalność wydawnicza.

 

Bądźmy lokalni – zostawmy 1% podatku w Łasku

"Bądźmy lokalni – zostawmy 1% podatku w Łasku" to hasło z ulotki OPP Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Wiele osób pozytywnie na nie odpowiedziało i przekazało 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. na rzecz działań pożytku publicznego (www.tpzl.lask.pl)

W ramach uzyskanej kwoty, TPZŁ opłaciło renowację eksponatu z Muzeum Historii Łasku – szafy garderobianej z II połowy XIX wieku.