Kwesta na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii

Po raz drugi na cmentarzu parafialnym w dniu 1 listopada br. w godz. od 9,00 do 17,00 odbędzie się kwesta, z której dochód zostanie przeznaczony na ratowanie zabytkowych nagrobków. 
W zbiórce publicznej weźmie udział ok. 30 osób, w tym członkowie TPZŁ oraz wolontariusze (mieszkańcy Łasku – społecznicy, harcerze).
Liczymy na hojność odwiedzających tego dnia groby swoich bliskich. Osoby, które nie dotrą na cmentarz, a chciałyby wesprzeć ideę renowacji nagrobków, mogą wpłacać datki na konto TPZŁ z dopiskiem „na ratowanie nagrobków”.

Nr konta bankowego: 53 9263 0000 0503 9273 2005 0101
Renowacja nagrobków to kosztowne przedsięwzięcie.
Liczy się każda przysłowiowa „złotówka”.
Warto odnotować, że widać efekt pierwszej ubiegłorocznej kwesty zorganizowanej przez TPZŁ.

Dzięki zebranej kwocie 4944,83 zł, odnowiono wspólną mogiłę właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku.