V Kwesta na odnowę łaskiej nekropolii

1 i 2 listopada Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej już po raz piąty przeprowadzi kwestę na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii. 

Liczymy na Państwa wsparcie i dziękujemy za datki, które wpłynęły w latach ubiegłych.