Nowe wydawnictwa

Poznaj nowe wydawnictwa! Kalendarz: zawiera fotografie Łasku z okresu międzywojennego, nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fotografie pochodzą z archiwum Muzeum Historii Łasku. Zarówno kalendarz, jak i broszura wydano ze środków finansowych gminy Łask, jako zadanie zlecone Towarzystwu przez gminę Łask. Broszura (20 str.) zawiera opis poszczególnych sal ekspozycyjnych w Muzeum Historii Łasku. Autorem fotografii jest Mariusz Skiba.