Kwesta na odnowę grobów łaskiej nekropolii

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej wzorem lat ubiegłych, zamierza przeprowadzić kolejną kwestę na odnowę i restaurację grobów na łaskiej nekropolii 1 listopada 2023 roku.

Od godziny 9.00 do 16.30, w oznakowanych punktach na cmentarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towarzystwa i wolontariusze zbierać będą datki do puszek na ten szlachetny cel. Wysokość pozyskanych środków wyznaczy zakres podjętych prac konserwatorskich przez wykwalifikowanych wykonawców. Dzięki funduszom zgromadzonym z dotychczas przeprowadzonych ośmiu kwest, przeznaczono ponad osiemdziesiąt dwa tysiące złotych na odnowę grobów na łaskiej nekropolii. W bieżącym roku odrestaurowano nagrobek Juljany Hardt z 1887 r. i odbudowano grób Karola Grassa (członka rodziny wielce zasłużonej dla Łasku) z 1848 r. Przed nami kolejne renowacje. Liczymy na Państwa wsparcie. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.