Kwesta na odnowę grobów łaskiej nekropolii

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, wzorem lat ubiegłych, zamierza przeprowadzić kwestę na odnowę grobów łaskiej nekropolii.

W dniu 1 listopada br., od godziny 9,00 do 16,30 w oznakowanych punktach na cmentarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towarzystwa i wolontariusze zbierać będą do puszek na ten szlachetny cel. Wysokość pozyskanych środków wyznaczy zakres podjętych
prac renowacyjnych.

Dzięki funduszom zgromadzonym w dotychczas przeprowadzonych kwestach, odnowiliśmy mogiłę zbiorową właścicieli Łasku i infułatów łaskich zmarłych w XVIII i XIX wieku, nagrobek Marii Proskuro-Suszczyńskiej z rzeźbą Chrystusa z 1908 roku, dwa grobowce przy kaplicy cmentarnej: Władysława i Marianny Suchorskich – właścicieli dóbr Orpelów, ks. Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego z 1871 roku oraz nagrobek kniazia Sergija Dmitriewicza Czagadajewa z 1892 roku. Przy wszystkich odnowionych grobach umieszczono tablice informacyjne. Planujemy przystąpić do odnowienia nagrobka Juliany Hardt z 1887 roku i odbudować grób Karola Grassa z 1848 roku. Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do zbiórki poprzez swój udział w grupie wolontariuszy kwestujących 1 listopada na cmentarzu. Chętni mogą zgłaszać się osobiście bądź telefonicznie do sekretarza Towarzystwa w Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7, tel. 43 821 70 62, do 26 października br.