Kwesta na łaskim cmentarzu

Po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  zamierza przeprowadzić kwestę na łaskim cmentarzu w dniu 1 listopada br. w godzinach 9,00 – 16,00.
Dzięki hojności Państwa, pozyskaliśmy na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii łącznie 45 521,61 zł, z których wydatkowaliśmy dotychczas 42 848,77 zł ( w tym, 2 999,99 zł w bieżącym roku). Pozwoliło to nam odnowić mogiłę z XVIII i XIX w. właścicieli  Łasku i infułatów  łaskich, których trumny złożone były w podziemiach kolegiaty łaskiej, uporządkować teren i odświeżyć nagrobek Marii Proskuro-Suszynskiej z rzeźbą Chrystusa z krzyżem z 1908 r., odnowić nagrobek z 1892 r. kniazia (księcia) Sergija Dmitriewicza Czagadajewa   oraz dwa nagrobki przy kaplicy cmentarnej: Władysława Suchorskiego  - właściciela dóbr Orpelów, zm. w 1875 r. i księdza Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego, zm. w 1871 r.

Zbiórkę pieniędzy na taką skalę nie można było przeprowadzić bez szerokiego grona wolontariuszy, których z roku na rok było coraz  więcej. W ubiegłym roku kwestowało łącznie 51 osób, w tym członkowie: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, OSP, przedstawiciele  władz miasta i powiatu,  radni, harcerze i inni wolontariusze. Przed nami kolejne wyzwanie. Serdecznie prosimy o włączenie się do planowanej zbiórki, która przeprowadzona zostanie przy zachowaniu określonych środków ostrożności i wymogów sanitarnych. Chęć udziału w wolontariacie prosimy zgłaszać osobiście w Muzeum Historii Łasku bądź telefonicznie  43 821 7062, do dnia 15 października br.