Dokumentacja na Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Zamieszczamy dokumentację dotyczącą zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa 4 października 2021 r. o godz. 17.30, które odbędzie się w Czytelni dla dorosłych Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6.