Członkowie

Poznaj członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

 

 

Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej (ustalona po 20.07.2021 r.)

 1. Magdalena Binkowska
 2. Jolanta Bednarek
 3. Ewa Buss
 4. Jarosław Buss
 5. Bożena Trocka – Dąbrowa
 6. Tomasz Hajdukiewicz
 7. Marian Janas
 8. Józef Karolczyk
 9. Iwona Kolanus
 10. Roman Kolanus
 11. Jan Książczyk
 12. Jacek Kuśmierek
 13. Wit Leśniewicz
 14. Bogdan Lisiecki
 15. Anna Malinowska
 16. Lidia Olszewska
 17. Kamila Olszewska
 18. Jacek Olszewski
 19. Jacek Pałuszyński
 20. Krzysztof Pięta
 21. Maciej Podwysocki
 22. Ryszard Poradowski
 23. Leopold Rozwandowicz
 24. Urszula Ruszkowska
 25. Tomasz Szyszka
 26. Grażyna Śliwińska
 27.  Sławomir Tralewski
 28. Władysław Wajszczyk
 29. Włodzimierz Walczak
 30. Elżbieta Wieszczeczyńska
 31. Zdzisław Wieszczeczyński
 32. Piotr Wojtczyk
 33. Zbigniew Zimoch
 34. Waldemar Zioła
 35. Marian Drozdowski – cz. honorowy
 36. Marek Koter – cz. honorowy