Środki z 1,5% podatku dochodowego w 2023 r. (za 2022 r.)

Na konto TPZŁ jako Organizacji Pożytku Publicznego w ubiegłym roku przekazano 1418,00 zł.

Niektórzy podatnicy wskazali cel szczegółowy:
• wspomaganie amatorskiej działalności plastycznej – 232,50 zł
• wspomaganie działalności Muzeum Historii Łasku – 174,70 zł.