Jak przekazać 1% podatku

 

Jak przekazać 1 % podatku należnego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej?

 

W odpowiednim druku zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT: 28,36,36L,37,38,39) w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

należy wpisać: Numer KRS 0000198329 wnioskowana kwota …… zł ….gr.

Można wyrazić zgodę na przekazanie Towarzystwu swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanej, oznaczając odpowiedni kwadracik w INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Można też określić cel szczegółowy, na który przeznacza się środki z 1%.