Środki z 1% podatku dochodowego w 2020 r.

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. (za 2019 r.)

Towarzystwo jako Organizacja Pożytku Publicznego może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ubiegłym roku z tego tytułu przekazano nam 1498,70 zł od 23 darczyńców. Niektórzy podatnicy wskazali cel szczegółowy:

  • wspomaganie amatorskiej działalności plastycznej – 419,30 zł,
  • działalność Muzeum Historii Łasku – 135,00 zł,
  • inne – 109,20 zł.

W 2020 roku ze środków pochodzących z 1% wydatkowaliśmy 1202,25 zł na renowację eksponatu etnograficznego z Muzeum Historii Łasku.