Środki z 1% podatku dochodowego w 2018 r.

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. (za 2017 r.)

Ogółem pozyskano 4801,20 zł od 30 podatników.

Przeznaczenie środków wg dyspozycji darczyńców:
- działalność statutowa TPZŁ  - 4597,90 zł (25 wpłat),
- wspieranie amatorskiej działalności plastycznej  - 88,40 zł (4 wpłaty),
- zadania Muzeum Historii Łasku – 114,90 zł (1 wpłata)