Środki z 1% podatku dochodowego w 2015 r.

Wpływy uzyskane z wpłat 1% podatku należnego na rzecz TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ w roku 2015 wynosiły:

Ogółem  2 476,60 zł:

w tym  160,80 zł na cel szczegółowy (organizacja obchodów 100 – lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łasku).

 

Wpływy określone imiennie od 16 osób wynosiły  1 307,90 zł

 1. Maria i Marian Drozdowscy

 2. Urszula Ruszkowska

 3. Michał Śliwiński

 4. Ewa Buss

 5. Jarosław Buss

 6. Urszula Skrzypczyńska

 7. Lidia i Wiesław Olszewscy

 8. Małgorzata i Piotr Ziarnowscy

 9. Grażyna i Jan Śliwińscy

 10. Mirosława i Jerzy Płoszajscy

 11. Franciszka i Zbigniew Rybińscy

 12. Maria i Sławomir Tralewscy

 13. Elżbieta i Ireneusz Nowakowscy

 14. Jan Książczyk

 15. Janina i Ryszard Kosmanowie

 16. Radosław Faber

 

Wpływy od dawców bezimiennych wynosiły  1 168,70 zł

Serdecznie dziękujemy za przekazanie określonej kwoty należnego podatku za rok 2014 na rzecz działań pożytku publicznego, które podjęte zostaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej w 2016 roku, o których Państwo szczegółowo poinformujemy.